Thông tin công ty

:
Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (DN)

:
0234. 3 823 650

:
nfo@huecit.vn

:
http://huecit.vn